Algemene Ledenvergadering maandag 23 maart 21:00 uur

 

Beste leden en ouders van leden,

 

Wij nodigen u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op maandag 23 maart, in de vergaderruimte van de Parkzoomhal. We zullen om 21:00 uur starten met de vergadering.

 

Op deze avond staat niet alleen de evaluatie en decharge voor het afgelopen boekjaar op de agenda. Maar ook de vacatures voor Voorzitter, Wedstrijdsecretariaat, Ledenadministratie , Algemeen bestuurslid en functies binnen de technische commissie staan op de agenda.

 

Een vereniging draaiende houden vraagt vrijwilligers. Leden en ouders van leden die zich willen inzetten om gezamenlijk het basketballen mogelijk te maken. Afgelopen seizoen is dit gebeurd op het veld, maar ook door een klein clubje die al langer deelneemt aan het basketbalbestuur en al verschillende vrijwilligerstaken binnen de vereniging hebben bezet. Samen proberen wij de vereniging draaiende te houden, maar dat kunnen we niet langer alleen!

 

Door de opheffing van het damesteam en het spelen bij andere verenigingen is niet alleen de betrokkenheid afgenomen bij een aantal bestuursleden, maar ook de tijd om dit te doen is niet langer haalbaar.

 

Mag ik u er allen op attent maken dat als deze vacatures niet worden vervult, de vereniging niet langer draaiende gehouden kan worden. Onderstaande ziet u een functiebeschrijving van de vacatures. Heeft u interesse of wilt u meer informatie over één van de functies? Stuur dan een mail met uw gegevens naar secretariaat@waterdragers.nl dan nemen wij contact met u op.

 

Ik hoop u allen op de ALV te zien!

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Kelly Jansen

 

(Voorzitter Basketbalvereniging de Waterdragers)

 

 

 

 

 

VACATURE VOORZITTER 

 

Basketbalvereniging De Waterdragers is op zoek naar een voorzitter. De huidige voorzitter is door verhuizing aftredend.  We zoeken een bij de  vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en actieve leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van onze vereniging.

 

Profiel:

 

 • Heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of leidinggevende ervaring

 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden

 • Heeft het vermogen om mensen en partijen te verbinden

 • Is besluitvaardig

 • Beschikt over inlevingsvermogen (sporters,vrijwilligers,coaches,trainers e.d.)

 • Is doortastend

 • Woonachtig in de omgeving van gemeente Zuidplas

 • Heeft het vermogen te delegeren

 • Een basketbalhart is een pré

 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging

 

De taken:

 

 • Vertegenwoordigt diverse belangen binnen club en bestuur en treedt als zodanig naar buiten

 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern

 • Zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor

 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze

 • Zorgt voor een goede en fijne samenwerking binnen de vereniging

 • Stelt zich op de hoogte van lopende zaken

 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners

 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging

 • Neemt initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel en/of sportief op een hoger niveau te brengen

 

 

 

VACATURE WEDSTRIJDSECRETARIAAT 

 

We zijn op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het wedstrijdsecretariaat kan draaien.

 

Het wedstrijdsecretariaat houdt in dat:

 

 • 2x per jaar moet er contact worden onderhouden met de bond voor het plannen en organiseren van alle wedstrijden gedurende het seizoen. Voor niveaus etc is hier contact met de technische commissie van de vereniging.

 • Op basis van deze planning is er contact met de parkzoomhal voor de huur van de zaal.

 • Contact onderhouden met andere verenigingen, gezien wijzigingen in de planning.

 • Aansturen van vrijwilligers in het maken van een takenschema en de communicatie daarover.

 

VACATURE LEDENADMINISTRATIE

 

Basketbalvereniging De Waterdragers is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om de functie van ledensecretariaat binnen het bestuur van de vereniging te vervullen. 

 

Een algemeen bestuurslid: 

 

 • Houdt de ledenadministratie up to date

 • Is aanwezig bij bestuursvergaderingen. 

 • Verricht indien mogelijk ondersteunende taken voor overige bestuursleden

 • Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn. 

   

 

VACATURE ALGEMEEN BESTUURSLID

 

Basketbalvereniging De Waterdragers is op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger om de functie van Algemeen Bestuurslid binnen het bestuur van de vereniging te vervullen. 

 

Een algemeen bestuurslid: 

 

 • Maakt deel uit van het bestuur en is daarmee medeverantwoordelijk voor het vaststellen en uitvoeren van het beleid van de vereniging.

 • Is aanwezig bij bestuursvergaderingen. 

 • Neemt actief deel aan het bestuur en ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurs- en commissietaken die overeenkomstig de eigen kwaliteiten zijn. 

 • Assisteert en vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid in (een deel van) diens taken.

 

De functie van algemeen bestuurslid is heel afwisselend en de functie kun je zelf sturing geven. De uitvoering kan gedaan worden door een ouder/voogd, coach, speler, recreant of andere betrokkene bij de vereniging. Als je ideeën hebt over hoe jij de vereniging zou kunnen ondersteunen, maar geen specifieke rol als voorzitter, penningmeester of secretariaat op je wil nemen dan past de functie van algemeen bestuurslid helemaal bij jou. 

 

 

 

VACATURE HOOFD en ONDERSTEUNEND LID TECHNISCHE COMMISSIE

 

 

 

 • Beschikt over goede communicatieve vaardigheden

 • Kan planmatig werken

 • Kan aansturen geven

 • Contactpersoon voor de coachen

 • Samen met coaches verantwoordelijk voor het  technisch beleid

 • Samen met coaches Verantwoordelijk voor teamindeling

 • Is naast de coach aanspreekpunt voor leden (en ouders) de teams

 • Organiseert vergaderingen voor coaches en zit deze voor.

 • Basketbalervaring is een pré

 

 

 

Draag jij de Waterdragers een warm hart toe en wil je de koers naar de toekomst medebepalen en sturing geven? Zie jij jezelf één van deze functies invullen of wil je meer informatie. Mail naar secretariaat@waterdragers.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Laatste nieuws

Het seizoen is weer van start!

De eerste trainingen zijn geweest en het is leuk om te zien hoe de nieuwe teams steeds meer vorm krijgen! Bijna alle teams zijn inmiddels voorzien van een wedstrijdtenue. Volgende week zullen de ...

Lees verder


We mogen weer in de zaal trainen!

We mogen weer in de zaal trainen! Vanaf woensdag 26 mei zijn dit de trainingstijden. **Zaaltrainingen tot en met woensdag 14 juli** Parkzoomhal 18.30-19.30:  U10, U12, U14 en U16 19:40 – ...

Lees verder