Voor wat betreft de collectieve verzekeringen voor leden/verenigingen verwijs ik u naar de site van de NBB.

http://www.basketball.nl/nbb-organisatie/service/nbb-verzekeringen

 

De ongevallenverzekering van de NBB is een secundaire verzekering voor medische kosten en tandartskosten. Dit houdt in dat de medische kosten die niet door de zorgverzekering worden vergoed door deze verzekering worden vergoed. De gemaakte kosten dienen eerst bij de eigen verzekeraar te worden ingediend. De afwijzing (in de vorm van een eigen risico nota of iets dergelijks) kan vervolgens naar AHC worden gestuurd. 

Het ongeval dient wels zsm bij AHC gemeld te worden (het schadeformulier staat op onze site).

 

De medische kosten betreffen uitkering bij:

  • Overlijden (€ 10.000)
  • Blijvende invaliditeit (€ 50.000)
  • Medische kosten (€ 454), secundair
  • Tandheelkundige kosten (€ 500), secundair

 

Polis:
Polis verzekering NBB