Tafeltaken

De Timer- en de Scorertaken vallen onder de tafeltaken. Deze zijn vooraf ingepland en worden door de ouders uitgevoerd. Mocht nu een ouder verhinderd zijn, dan dienen de ouders hun taak zelf te ruilen met een andere ouder. Communicatie hierover verloopt via de groepsApp.

 

Zaalwachttaken

De Zaalwacht coördineert ondermeer de opbouw en afbouw van de zaal, afhankelijk wanneer je ingepland staat. Ook deze taken zijn vooraf ingepland en worden door ouders uitgevoerd. Mocht nu een ouder verhinderd zijn dan dienen ze een mail te sturen naar wedstrijden@waterdragers.nl en vermeld daarbij om welk team het gaat en welke datum.

 

Scheidsrechtertaken

De wedstrijden worden gefloten door spelers die een scheidsrechterlicentie hebben behaald. De TC bekijkt welke speler het beste past bij een bepaalde leeftijdscategorie.

Wanneer een speler niet in staat is om de wedstrijd te fluiten, dan zal deze zelf voor vervanging moeten zorgen. Een van de mogelijkheden is hierbij gebruik te maken van de ScheidsrechtersApp of natuurlijk rechtstreeks spelers te benaderen.

Klik op de link voor het actuele overzicht: Scheidsrechterschema seizoen 2023-2024

 

Zaalwacht, tafel- en scheidsrechtertaken schema

Klik op deze link voor het complete overzicht van tafel- en zaalwachttaken:  Wedstrijdtaken seizoen 2023-2024 

 

Ps. binnenkort komen er op deze site ook instructies, die uitleg geven over de diverse taken.