Tafeltaken

De Timer- en de Scorertaken vallen onder de tafeltaken. Deze zijn vooraf ingepland en worden door de ouders uitgevoerd. Mocht nu een ouder verhinderd zijn, dan dienen de ouders hun taak zelf te ruilen met een andere ouder. Communicatie hierover verloopt via de groepsApp.

 

Zaalwachttaken

De Zaalwacht coördineert ondermeer de opbouw en afbouw van de zaal, afhankelijk wanneer je ingepland staat. Ook deze taken zijn vooraf ingepland en worden door ouders uitgevoerd. Mocht nu een ouder verhinderd zijn dan dienen ze een mail te sturen naar wedstrijden@waterdragers.nl en vermeld daarbij om welk team het gaat en welke datum.

 

Scheidsrechtertaken

De wedstrijden worden gefloten door spelers die een scheidsrechterlicentie hebben behaald. Gebruik de nieuwe Scheidsplanner die je snel inzicht geeft wanneer je precies moet fluiten. Vind hier de korte uitleg: Scheidsrechter takenplanner instructie
In het document vind je ook een tabje Scheidsrechters. Bovenaan de pagina staat altijd het eerst volgende weekend met al onze thuiswedstrijden.

 

Zaalwacht, tafel- en scheidsrechtertaken schema

Klik op deze link voor het complete overzicht van tafel-, zaalwacht- en scheidsrechtertaken en de Scheidsplanner:  Wedstrijdplanning 2022-2023 report.xlsx

 

Ps. binnenkort komen er op deze site ook instructies, die uitleg geven over de diverse taken.