Tafeltaken

De Timer- en de Scorertaken vallen onder de tafeltaken. Deze zijn vooraf ingepland en worden door de ouders uitgevoerd. Mocht nu een ouder verhinderd zijn, dan dienen de ouders hun taak zelf te ruilen met een andere ouder. Communicatie hierover verloopt via de groepsApp.

 

Zaalwachttaken

De Zaalwacht coördineert ondermeer de opbouw en afbouw van de zaal, afhankelijk wanneer je ingepland staat. Ook deze taken zijn vooraf ingepland en worden door ouders uitgevoerd. Mocht nu een ouder verhinderd zijn dan dienen ze een mail te sturen naar wedstrijden@waterdragers.nl en vermeld daarbij om welk team het gaat en welke datum.

 Download hier: Tafeltaken in JPG-formaat of Tafeltaken in PDF-formaat

 

 

Scheidsrechtertaken

De wedstrijden worden gefloten door spelers die een scheidsrechterlicentie hebben behaald. De TC bekijkt welke speler het beste past bij een bepaalde leeftijdscategorie. Scheidsrechters in opleiding doen nog extra ervaring op door bij de Heren (MSE-1) en de M20-1 tafeltaken te doen, zodat ze leren wat de tafel nodig heeft van een scheidsrechter om te kunnen functioneren.

Wanneer een speler niet in staat is om de wedstrijd te fluiten, dan zal deze zelf voor vervanging moeten zorgen. Je doet dat sowieso in de scheidsrechtersApp en daarnaast is het natuurlijk slim om dat ook in je eigen spelersApp te melden en rechtstreeks spelers te benaderen.

 Scheidsrechters in opleiding zullen ook een keer achter de wedsytrijdtafel plaats nemen, om daar ervaring op te doen. Dat doen ze altijd in een drietal.

1 achter de klok, 1 achter de tablet en 1 die meekijkt met de andere twee. Natuurlijk is het slim om tijdens de wedstrijd onderling te wisselen, dan leer je het meest.