Kinderen met een beperking

De Waterdragers willen graag zoveel mogelijk kinderen aan het sporten houden en dat geldt ook voor kinderen die een lichamelijke en/of geestelijke beperking hebben.

De opzet van de vereniging laat dat in veel gevallen toe, maar het is goed om te realiseren dat wij geen speciale teams hebben en dat alle kinderen met elkaar moeten kunnen samenspelen.

Ook beschikken wij niet over gespecialiseerde coaches die bekend zijn met de diverse beperkingen die er in omloop zijn. Coaches zijn bij ons veelal ouders die vrijwillig de vereniging ondersteunen.

Onze vereniging heeft tot doel om alle kinderen te laten deelnemen aan wedstrijden, ingedeeld naar leeftijdscategorie. Kinderen die hier niet (meer) aan kunnen voldoen kunnen wij dan ook niet opnemen in onze vereniging of aangehaakt houden bij een team.

Wat kunnen wij wel?

Allereerst kijken wij bij alle kinderen die bij ons binnenkomen in hoeverre zij in staat zijn, om met leeftijdsgenoten mee te komen en in hoeverre zij te begeleiden zijn voor een gemiddelde coach.

Dan wordt er met ouders afgestemd of het zinvol is om na de proeftraining lid te worden en hoe het vervolgtraject eruit gaat zien. Denk daarbij aan een periodieke evaluatie, om samen vast te stellen of gestelde doelen worden bereikt.

Alles hangt samen met de aard van de beperking, de leeftijd van het kind, maar ook de samenstelling van onze vereniging, want om wedstrijden te kunnen spelen zal het team wel in balans moeten zijn.

Het zijn moeilijke besluiten, maar we denken graag met jullie mee, zodat zoveel mogelijk kinderen een kans krijgen om te sporten.

Wat wij van de ouders verwachten?

Wees zo duidelijk en eerlijk mogelijk over wat voor bijzonderheden er spelen, want dat helpt ons enorm met een juiste begeleiding vast te stellen. Daarbij is onze tijd kostbaar, aangezien wij vrijwilligers zijn en wij het veelal naast ons werk doen.

Ook als we al een tijdje onderweg zijn, is het goed om als ouder zo af en toe eens bij de coach te informeren hoe het gaat.
Laat ook weten als er iets bijzonders is voorgevallen of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn, waardoor het kind anders kan reageren of vermoeid kan zijn.

Laten we elkaar scherp houden in het belang van het hele team.